Functiegerichte trainingen GWW

Naast veiligheid is hygiëne ook een belangrijk speerpunt in de grond-, weg- en waterbouw. Werken in deze sector brengt bepaalde risico’s met zich mee. Risico’s van werken met machines, op onveilige locaties of met schadelijke stoffen. De cursussen hieronder helpen je om jouw werk goed uit te kunnen voeren. Bovendien heb je ze vaak nodig om in aanmerking te komen voor een functie binnen de GWW.

Functiegerichte trainingen

BEI-VOP & VIAG-VOP

Als Voldoende Onderricht Persoon (VOP) kun je worden ingezet voor specifieke werkzaamheden met elektriciteit (VOP-BEI) of gas (VOP-VIAG). Wij zorgen dat je voldoende te weten komt over beide takken van de GWW. Alles voor een veilige manier van werken. Beide cursussen duren een dag.

Veilig werken met asbestcementleidingen

De cursus ‘Veilig werken met asbestcementleidingen’ duurt 1 dagdeel en is bedoeld voor mensen die dagelijks in aanraking (kunnen) komen met asbesthoudende water-, gas- en rioolwaterleidingen. Doel is om risico’s van werken met asbestcementbuizen te herkennen en ze vervolgens adequaat te beheersen en minimaliseren.

OPM: Veilig werken in verontreinigde grond

Blootstelling aan vervuiling, onvoorziene omstandigheden en afwijkende situaties. Als Operationeel Medewerker (OPM) moet je weten welke gevaren er op de loer liggen. Werk jij in of met verontreinigde grond, water of baggerspecie? Deze eendaagse cursus brengt risico’s in kaart en leert hoe snel te handelen.

Veilig werken met de minigraver

Jouw machine mag dan mini zijn; hij kan een hoop schade aanrichten. Veilig werken is daarom absolute noodzaak. Daarom moet je ook iedere een certificaat halen voor ‘Veilig werken met de minigraver’. Naast het bedienen van de kraan leer je ook cunet graven, op afschot graven, leidingen opzoeken en opgraven, buizen leggen, afvlakken en werken met een laser.

Veilig werken langs het spoor

Als GWW’er ben je overal te vinden. Ook op gevaarlijke plekken, zoals langs het spoor. Belangrijk dus om te weten hoe je dit zo verantwoord mogelijk doet. Zonder opleiding loop je een groter risico in aanraking te komen met elektrische stroom of op een aanrijding. Wij nemen die risico’s graag voor je weg!

Hygiënisch werken in de waterdistributie

De cursus ‘Hygiënisch werken in de waterdistributie’ is geschikt voor (assistent) monteurs water en (assistent) grondwerkers die werken aan water en rioolleidingen in de infratechniek. Om met aan waterleidingen te morgen werken, ben je verplicht om deze cursus te volgen. Geen zorgen, hij duurt maar een dag.

Monteur gas, water en warmtedistributie

Er dreigt een tekort aan goed opgeleide en gekwalificeerde monteurs gas, water en warmte. De opleiding ‘Monteur gas-, water- en warmtedistributie’ leidt je op tot erkend monteur. Je kunt de theorie op je eigen niveau en tempo leren. En natuurlijk ga je ook in de praktijk aan de bak! Het gaat hier niet om een dagjescursus, maar een volwaardige opleiding tot monteur.

Laat van je horen!

Wil je een specifieke training, cursus of opleiding volgen? Of zou je graag meer weten over ons trainingsaanbod? Jouw sectorspecialist staat klaar om je verder te helpen. Vul het formulier hieronder in, dan hoor je zo snel mogelijk van ons. Liever zelf contact opnemen? Je kunt ons direct bereiken op 088-7301870.