Organisatorische gegevens

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatie en vormt een belangrijke schakel tussen de leden en de coöperatie AB Vakwerk. De raad vertegenwoordigt de belangen van alle leden, fungeert als klankbord voor de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie én adviseert over de kwaliteit van de dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid van de coöperatie.

Gdeboer2
Melkveehouderij
Gerben de Boer
Jbarendregt
Akkerbouw
Johan Barendregt
Ydegroot
Melkveehouderij
Ytsje de Groot
Evandergeest
Fruitteelt
Ed van der Geest
Jvisser
Melkveehouderij
Jstroomer
Veehouderij
Mdegoede
Bollenteelt
Marcel de Goede
Tjongsma
Melkveehouderij
Tinka Jongsma
Jjensma
Akkerbouw
Jacoba Jensma
Sdewitte
Melkveehouderij
Simon de Witte
Adwit
Melkveehouderij
Angela de Wit
Jvanmourik
Melkveehouderij
Jan Dirk van Mourik
Alangeveld
Melkveehouderij
Antoon Langeveld
Jgroot
Agri
Wgoodijk
Groenteelt, akkerbouw en melkveehouderij
Wiebe Goodijk
Toosterhof
Akkerbouw
Tsjerk Oosterhof

​De Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) van AB Vakwerk vervult zijn rol en taken in het belang van de continuïteit van AB Vakwerk en alle betrokkenen. Het ziet toe op de strategie en het risicoprofiel en de wijze waarop de directie de daarmee samenhangende interne risicobeheersings- en controlesystemen uitvoert.
 
De raad controleert of de directie zich houdt aan de missie en organisatiedoelstellingen zoals die worden vastgesteld door de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen AB Vakwerk. Er is toezicht op de algemene gang van zaken binnen de coöperatie en de daaraan verbonden ondernemingen door middel van gesprekken met het bestuur, managementteam, de Ondernemingsraad en andere belanghebbenden of individuen binnen de organisatie wanneer de raad dit nodig acht. Vanuit de algemene beginselen van goed bestuur ('good governance') opereert de raad open en transparant, ook op de wijze waarop het verantwoording aflegt aan de Ledenraad.

 

Ruitentuis
Voorzitter
Rona Uitentuis
Hgeerligs
Akkerbouw
Henk Geerligs
Wbakker
Veehouderij
Wilma Bakker
Ddelugt
Akkerbouw
Dirk de Lugt
Jkoster
Extern lid RvC
Jan Koster
RVANDENBROEK
Extern lid RvC
Roel van den Broek

Directie

MMEIJER
Algemeen directeur
Marco Meijer
Bvdoorn
Financieel directeur
Bart van Doorn
SVEENSTRA
Bestuurssecretaris
Saskia Veenstra

Managementteam

Het managementteam van AB Vakwerk bestaat uit verschillende disciplines. Naast de aansturing van de teams, zijn zij verantwoordelijk voor de vertaling van organisatiestrategie naar concreet beleid en de uitvoering daarvan.

 

Jhogervorst
Sectormanager Agri
FDIJKSTRA
Sectormanager Industrie, Productie en Techniek
Fokkelina Dijkstra
ESPRIK (1)
Sectormanager Bouw, GWW en Groen & Overheid
RPOLINDER
Manager Marketing & Recruitment
FPLEIJ
manager Facilitair Zaken, ICT en binnendienst
Frans Pleij

Structuur organisatie AB Vakwerk

Organogram ABV 2022