Organisatorische gegevens

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatie en vormt een belangrijke schakel tussen de leden en de coöperatie AB Vakwerk. De raad vertegenwoordigt de belangen van alle leden, fungeert als klankbord voor de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie én adviseert over de kwaliteit van de dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid van de coöperatie.

Ledenraad
​De Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) van AB Vakwerk vervult zijn rol en taken in het belang van de continuïteit van AB Vakwerk en alle betrokkenen. Het ziet toe op de strategie en het risicoprofiel en de wijze waarop de directie de daarmee samenhangende interne risicobeheersings- en controlesystemen uitvoert.
 
De raad controleert of de directie zich houdt aan de missie en organisatiedoelstellingen zoals die worden vastgesteld door de Ledenraad, het hoogste orgaan binnen AB Vakwerk. Er is toezicht op de algemene gang van zaken binnen de coöperatie en de daaraan verbonden ondernemingen door middel van gesprekken met het bestuur, managementteam, de Ondernemingsraad en andere belanghebbenden of individuen binnen de organisatie wanneer de raad dit nodig acht. Vanuit de algemene beginselen van goed bestuur (‘good governance’) opereert de raad open en transparant, ook op de wijze waarop het verantwoording aflegt aan de Ledenraad. 

Raad van Commissarissen
Directie
Structuur organisatie AB Vakwerk


 

juridische structuur 2019

Cookie instellingen

AB Vakwerk maakt gebruik van cookies. Indien je op akkoord klikt geef je hiervoor toestemming. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Selecteer je gewenste cookie instelling:

 • We zorgen voor een veilig gebruik van onze website
 • We voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
 • We monitoren de technische werking van de website volledig anoniem
 • We verzamelen informatie om de website te verbeteren op basis van prestaties
 • We verzamelen informatie om de relevantie en effectiviteit van campagnes te beoordelen

 • AB Vakwerk deelt nooit identificeerbare informatie met derden
 • We tonen alleen relevante advertenties op andere websites
 • We zorgen voor een veilig gebruik van onze website
 • We voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
 • We monitoren de technische werking van de website volledig anoniem
 • We verzamelen informatie om de website te verbeteren op basis van prestaties
 • We verzamelen informatie om de relevantie en effectiviteit van campagnes te beoordelen

 • AB Vakwerk deelt nooit identificeerbare informatie met derden
 • We zorgen voor een veilig gebruik van onze website
 • We voorkomen dat je acties meerdere malen opnieuw moet uitvoeren
 • We monitoren de technische werking van de website volledig anoniem
 • We verzamelen informatie om de website te verbeteren op basis van prestaties
 • We verzamelen informatie om de relevantie en effectiviteit van campagnes te beoordelen

 • We tonen alleen relevante advertenties op andere websites
 • AB Vakwerk deelt nooit identificeerbare informatie met derden
Instellingen