AB Vakwerk biedt al meer dan 60 jaar bedrijfscontinuïteit

AB Vakwerk is de oudste bemiddelaar van flexibele arbeid in Nederland en vindt haar oorsprong in de agrarische sector. De wortels liggen zowel in Friesland als in Noord-Holland.

Oude Foto Besturen

Hoe het allemaal begon

Halverwege jaren 50 kende Nederland een periode van hoogconjunctuur. Het gevolg: een grote vraag naar arbeidskrachten in de handel en industrie. Door afvloeiing naar andere branches, dreigde in de agrarische sector een tekort aan vakkrachten te ontstaan. Opkomende mechanisatie zorgde ervoor dat landarbeiders overbodig werden en er eenmansbedrijven ontstonden. Deze bedrijven waren kwetsbaar bij ziekte en arbeidspieken. Het initiatief tot de oprichting van de eerste boerenhulpverenigingen was daarmee geboren.

Friesland

In Aldeboarn werd op 14 december 1959 de eerste 'Coöperatieve Boerenhulpverleningsdienst' opgericht. Dit met als doel het 'in dienst nemen van zeer vakbekwame agrarische medewerkers, die leden bij gedwongen afwezigheid tijdelijk vervangen en in de overgebleven tijd bij leden en derden werkzaamheden verrichten'. Grondleggers waren de heren Valk, De Vries, Kempenaar en Hoornstra.

Op 12 mei 1960 telde de vereniging 24 leden en werd de eerste bedrijfsverzorger benoemd. Grote media-aandacht voor dit concept leidde al snel tot meer van dergelijke initiatieven. Om slagkracht te vergroten, werden in de jaren daarna lokale verenigingen samengevoegd tot regionaal opererende coöperaties. In 2000 ontstond de coöperatie AB Fryslân door het samengaan van de verenigingen AAV Friesland, Ko-Wo-Bo en SWF.

Noord-Holland

In Noord-Holland stond Gerrit Posch aan de wieg van de boerenhulpvereniging. In 1960 ging daar de 'agrarische bedrijfsverzorgingsdienst West-Friesland' met 40 leden van start. Behalve agrariër was Gerrit Posch ook voorzitter van de dienst landbouwvoorlichting in oostelijk West-Friesland. In die kwaliteit had hij eerder een artikel gelezen waarin werd geschreven over een 'boerenhulporganisatie' in Friesland.

Het artikel deed hem herinneren aan een voorval waarbij hij door zijn buurvrouw werd aangeklampt. Zij vertelde hem dat haar man ziek op bed lag en dat zij zich zorgen maakte over het melken van de koeien. "Geen zorgen, buurvrouw. De melk komt op tijd aan de weg!", zo verzekerde Gerrit Posch.

Enkele maanden na het lezen van het artikel had Posch in het gebied rond Sijbekarspel de organisatie van zijn boerenhulpverleningsdienst al op poten. De vereniging trok niet lang daarna ook de omliggende tuinbouwgebieden in en werd 'agrarische bedrijfsverzorgingsdienst West-Friesland'. In de jaren 90 volgde een fusie met 'Alkmaar' en ontstond de agrarische bedrijfsverzorgingsdienst Noord-Hollands Midden. Later werd dit AB Noord-Holland.

AB Vakwerk

Marktontwikkelingen leidden in 2009 tot een fusie tussen AB Fryslân en AB Noord-Holland. Om óók eenheid uit te stralen, werd in 2012 de naam 'coöperatie AB Fryslân & Noord-Holland' veranderd in 'AB Vakwerk'. Vandaag de dag heeft AB Vakwerk zo’n 1.100 vaste vakkrachten in dienst en biedt zij jaarlijks werk aan 6.000 flexibele medewerkers. De nieuwe groeiambitie reikt verder dan het oorspronkelijke verzorgingsgebied. De coöperatie wil de beste werkgever zijn in de sector agri & food. Daarbij maken haar vakkrachten – samen met leden en klanten – het verschil. Hun passie en vakkennis maken AB Vakwerk tot wat het nu is: goed voor elkaar.