Algemene Voorwaarden AB Vakwerk

Vanaf 30 december 2019 zijn nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden van AB Vakwerk Groep B.V. zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Leeuwarden op 31 december 2019 (depotnummer 2019-178). Klik hier voor de nieuwe voorwaarden en de leeswijzer waarin de belangrijkste veranderingen zijn te lezen.