Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Visie

AB Vakwerk is een coöperatie en vindt het belangrijk om verankerd te zijn in de samenleving. Om verantwoordelijkheid te nemen en iets terug te doen voor mens, maatschappij en milieu.

Missie

AB Vakwerk streeft ernaar om een maatschappelijk verantwoorde coöperatie te zijn. Door waarde te creëren voor haar werknemers, voor het milieu én voor de samenleving.

Strategie

De structuur van het MVO-beleid van AB Vakwerk, waarmee zij tot een duurzame bedrijfsvoering wil komen, komt voort uit de kernwaarden van de coöperatie en voldoet aan de  ISO 26000. Deze structuur biedt de basis voor dé drie belangrijkste onderwerpen voor AB Vakwerk: Samenwerken, Vakwerkers en Leefomgeving. Door doelen te stellen op deze onderwerpen en hier op te rapporteren, kan AB Vakwerk doelgericht, transparant en bewust werken aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Zorg voor vakwerkers

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is bepalend voor de continuïteit van de coöperatie. Zorg voor personeel heeft bij AB Vakwerk dan ook de hoogste prioriteit. Een breed aanbod aan bedrijfsopleidingen en actieve talentbegeleiding helpen AB Vakwerk aan breed inzetbare en capabele medewerkers. 

Sterker door samenwerken

‘Met elkaar, voor elkaar’, dat is hoe de coöperatie AB Vakwerk graag werkt. AB Vakwerk is altijd op zoek naar samenwerking met regionale bedrijven om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale gemeenschap en plaatselijke economie. In de vorm van medewerkerssponsoring steunt AB Vakwerk maatschappelijke initiatieven van medewerkers.

Rekening houden met onze Leefomgeving

Door een rijke historie in de Agri & Food -en vanzelfsprekend grote betrokkenheid bij de sector- is er voor AB Vakwerk veel aan gelegen om bij te dragen aan een gezond milieu. AB Vakwerk is altijd op zoek naar innovatieve manieren om duurzaam te ondernemen en daarmee de uitstoot van Co2 te minimaliseren. Vanuit de coöperatieve gedachte biedt AB Vakwerk klanten, leden en medewerkers de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan een gezonde leefomgeving.