Nieuwe EU-richtlijn rondom arbeid

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

  • Ingangsdatum 1 augustus 2022
  • Geldt voor alle werkgevers
  • Doel: het arbeidspatroon van de medewerker transparanter & beter voorspelbaar maken en meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt

Een voorspelbaar werkpatroon creëren

Voorspelbaar = medewerker werkt op vaste dagen en tijden of volgens een vast rooster

Niet-voorspelbaar arbeidspatroon = arbeidspatroon wisselt en is niet van te voren bekend

 

Bij onvoorspelbaar geldt:

• schriftelijk referentiedagen en tijden* afspreken, anders hoeft medewerker niet aan de oproep gehoor te geven 

• toepassen van de oproepregels (binnen 4 dagen afzeggen of verschuiven = loon doorbetalen)

* hierbij kun je denken aan openingstijden of een rooster waarin wordt gewerkt

 

Belangrijk:

• dit kan ook van toepassing zijn voor contracten met vaste uren

• de medewerker kan na 26 weken een verzoek indienen voor een voorspelbaar arbeidspatroon

 

Bij voorspelbaar geldt:

• arbeidspatroon schriftelijk afspreken

 

Werkgever dient alle verplichte scholing te betalen inclusief arbeidstijd en kosten

• Naast verplichte scholing vanuit cao en wetgeving geldt dit ook voor opleidingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functie.

Toelichting: geldt niet voor beroepsopleidingen met beroepskwalificatie, maar wel voor bijv. VCA basisveiligheid of een verplichte computertraining omdat het systeem wordt vervangen.

• Je kunt voor deze verplichte scholing geen terugbetalingsregeling meer afspreken en de huidige    overeenkomsten gelden niet meer m.i.v. 1 augustus.

 

Verbod op nevenwerkzaamheden is niet toegestaan, alleen als er objectieve reden is

• Medewerker moet nog steeds toestemming vragen aan de werkgever

• Het verzoek mag alleen geweigerd worden als er een objectieve reden is, denk bijv. aan:

> Gezondheid en veiligheid

> Bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie

> Arbeidstijdenwet in het geding

 

Uitbreiding informatieplicht

• Bevestigen (referentie)dagen en tijden

• Daarnaast de medewerker ook informeren over o.a.:

> Procedure rondom opzegging & beëindiging van de arbeidsovereenkomst

> Duur en voorwaarden van de proeftijd

> Loon verder specificeren met o.a. toeslagen en betaalde verlofvormen en termijnen, wijze van uitbetaling

> (Sociale) verzekeringen

 

Laat jouw gegevens achter