inloggen contact nederlands menu

Vacature Ledenraad

Vacature Ledenraad

Nils Spaans, Jan de Vries, Jan Douwe Bron en Gerbrand de Boer treden dit najaar af als ledenraadslid van AB Vakwerk. Om die reden is besloten een vacature open te stellen voor het werven van nieuwe ledenraadsleden.

,,We zijn op zoek naar vier enthousiaste en betrokken kandidaten die onze coöperatie een warm hart toedragen. De behoefte aan flexibele medewerkers op agrarische bedrijven neemt alleen maar toe, en AB Vakwerk is dé voorziener van flexibel personeel. Om daar als ledenraadslid bij betrokken te zijn, heeft ook een positieve invloed op de continuïteit van je eigen bedrijf”, zegt Jacoba Jensma, coördinator Ledenraad regio Friesland. Volgens haar is het interessant, maar vooral leerzaam om zitting te nemen in de Ledenraad: ,,Je steekt veel op van het contact dat je hebt met collega-agrariërs. Als ledenraadslid ben je bovendien de ogen en oren van de coöperatie en geef je mede richting aan de organisatie.”
 
Voor een juiste balans is AB Vakwerk op zoek naar twee nieuwe ledenraadsleden uit Friesland en twee uit Noord-Holland. In Friesland het liefst een tuinder, akkerbouwer, varkens- of pluimveehouder, waarvan er bij voorkeur één is gevestigd in de regio Noordoost Friesland. Ook solliciteren naar de functie van ledenraadslid? Lees de vacaturetekst hieronder:

Gezocht: enthousiaste en betrokken ledenraadsleden!

De Ledenraad van AB Vakwerk bestaat momenteel uit negentien leden. De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatie en vormt een belangrijke schakel tussen de leden en de coöperatie. De raad vertegenwoordigt de belangen van onze leden, fungeert als klankbord voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur en adviseert over de kwaliteit van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid van de coöperatie. De Ledenraad heeft daarnaast belangrijke bevoegdheden op het vlak van investeringen, onroerend goed, samenwerkingsverbanden en goedkeuring van de jaarrekening. Jaarlijks treden ledenraadsleden af om plaats te maken voor nieuwe ledenraadsleden. AB Vakwerk is daarom op zoek naar enthousiaste en betrokken ledenraadsleden. In de Ledenraad streven we naar diversiteit in sectoren. Voor een evenwichtige samenstelling en spreiding binnen de Ledenraad, gaat de voorkeur uit naar twee kandidaten uit de regio Noord-Holland en twee kandidaten uit de regio Friesland. In Friesland gaat onze belangstelling uit naar een tuinder, akkerbouwer, varkens- of pluimveehouder, waarvan er bij voorkeur één is gevestigd in de regio Noordoost Friesland.

Reageer direct

Bent u lid van AB Vakwerk en wilt u graag meepraten over het beleid van uw coöperatie? Solliciteer dan voor 14 juli 2017 via onderstaand formulier.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 7 augustus 2017.

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld

Voor meer informatie over het functieprofiel en de organisatie kunt u contact opnemen met:

Mevrouw J. Jensma : coördinator Ledenraad regio Friesland                 tel. (06) 23 34 22 84
De heer J. Visser      : coördinator Ledenraad regio Noord-Holland        tel. (06) 36 27 59 45