AB Vakwerk klaar voor verscherpte privacyregels

Gepubliceerd op 28 maart 2018
AB Vakwerk klaar voor verscherpte privacyregels

AB Vakwerk is er klaar voor! Vanaf 25 mei is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het doel van de nieuwe wet is om persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten verantwoorden op welke grond, met welk doel ze gegevens verzamelen en hoe lang deze vervolgens bewaard moeten worden. Dat geldt ook voor AB Vakwerk.

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens uit 2001 en geeft organisaties kaders, zodat aan de nieuwe verplichtingen kan worden voldaan. Bij AB Vakwerk is kwaliteitsadviseur Annet van der Wal nauw betrokken bij het ‘AVG-geschikt’ maken van de verschillende systemen en bedrijfsprocessen: ,,De nieuwe regels komen niet zomaar uit de lucht vallen. Al in 2016 werd aangekondigd dat de AVG er zou komen. AB Vakwerk heeft zich goed kunnen voorbereiden.”

Betrouwbare werkgever

Voor het bewaren en verwerken van persoonsgegevens gelden straks strengere normen. Ook worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij de bedrijven. ,,Zo vanzelfsprekend het is om medewerkers veilig te laten werken en conform cao uit te betalen, zo vanzelfsprekend is het ook om persoonlijke gegevens veilig te bewaren en tijdig op te schonen. Die verantwoordelijkheid neemt AB Vakwerk, want privacy is een grondrecht. Gegevens van medewerkers en opdrachtgevers zijn bij ons in goede handen”, verzekert Van der Wal. Ook onder de verscherpte regelgeving van de AVG bewijst AB Vakwerk dus een betrouwbare werkgever en zakenpartner te zijn.