Ledenbonus

Voor het eerst in haar bijna zestigjarig bestaan laat AB Vakwerk een deel van het resultaat terugvloeien naar de leden. De Ledenraad van de coöperatie nam dat besluit op 28 maart jl. Veel leden hebben inmiddels gebruik gemaakt van de Ledenbonus. Heeft u uw bonus al verzilverd?! Wacht niet te lang en informeer bij uw accountbeheerder naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. U kunt alleen dit jaar nog gebruik maken van deze Ledenbonus.

Voucher_ledenbonus

De Ledenbonus is nieuw voor AB Vakwerk en haar leden. Wij hebben daarom hieronder voor u de meest gestelde vragen met antwoorden over de bonus op een rijtje gezet: 
 
Geldt de bonus voor alle dienstverlening, contributie en BCR dienstverlening?
De bonus geldt voor alle dienstverlening van AB Vakwerk. Contributie en de dienstverlening van de Bedrijfscontinuïteitsregeling zijn uitgesloten van deze regeling.
 
Ik ben lid geworden in 2017. Kom ik ook in aanmerking voor de bonus?
De Ledenbonus geldt uitsluitend voor leden die in 2016 betalend lid waren.
 
Ik heb voor 29 maart hulp gehad, hiervoor heb ik een factuur gehad en betaald. Kan ik dit bedrag nog met de bonus verrekenen?
Dit is niet mogelijk. Het voorstel voor resultaatbestemming is op 28 maart jl. door de aandeelhouders goedgekeurd. In de periode van 29 maart tot en met 31 december 2017 kan de bonus worden genoten.
 
Ik heb de bonus dit jaar niet gebruikt. Kan ik de bonus volgend jaar nog gebruiken?
Dit is niet mogelijk. Het recht op een bonus komt per 31 december 2017 te vervallen.
 
Hoe wordt de bonus verrekend als er meerdere personen binnen een bedrijf lid zijn?
Aantal leden x bonusuitkering = totaal bonusuitkering van het betreffende bedrijf. 
                                                          
Wanneer en hoe wordt de bonusuitkering berekend?
Eens per 4 weken (in week 13 (t/m week 12), in week 17 (t/m week 16) etc.) wordt berekend of er een bonusuitkering moet plaatsvinden en volgt een afrekening.                                                
 
Hoe vindt betaling plaats van de bonusuitkering?                                                      
Na verwerking volgt een creditfactuur die naar het lid wordt gestuurd. Bij automatische incasso wordt de creditfactuur verrekend, bij geen automatische incasso kan het lid de creditfactuur verrekenen met nog openstaande (debet)facturen (mits het dienstverlening betreft na 28 maart 2017).         
                                                                                                                     
Wordt de bonusuitkering verhoogd met BTW?                                            
Indien de diensten zijn geleverd met BTW, dan volgt ook een creditfactuur met BTW.   
Indien de diensten zijn geleverd zonder BTW, dan volgt ook een creditfactuur zonder BTW.
Verrekening vindt altijd plaats op factuurbedragen exclusief BTW.

 
Heeft u nog vragen over de Ledenbonus. Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon op de vestiging. Wij staan u graag te woord.